Log på intranettet

Vejledning til login:

Denne brugernavn er dette medarbejdernummer.
Denne kodeord får du ved henvendelse til enten din leder eller intranetredaktør. Hvis du ikke kender dette medarbejdernummer, kan du kontakte din leder eller intranetredaktør - eller tjekke din lønseddel.