Log på intranettet

Vejledning til login:

Dit brugernavn er dit medarbejdernummer.
Dette kodeord får du ved henvendelse til enten din leder eller intranetredaktør. Hvis du ikke kender dit medarbejdernummer, kan du kontakte din leder eller intranetredaktør - eller tjekke din lønseddel.